L’empresa es va crear l’any 2013, sota el paraigües d’una franquícia barcelonina especialitzada en el sector, amb la intenció de donar un servei d’estètica integral i de qualitat. Des de llavors la nostra personalitat i manera de fer, així com el nostre arrelament al territori, s’ha fet cada vegada més patent, fins al punt que s’ha fet necessari sortir de la franquícia per desenvolupar un projecte propi. Dos són els pilars que sustenten l’Atemporal: la personalització dels tractaments i la recerca de l’autoestima mitjançant la bellesa. No hi ha dos persones iguals i, per tant, no hi ha dos tractaments iguals. A més a més, per personalitzar els tractaments és necessari portar a terme una tasca d’estudi, de diagnòstic i de treball de manera individualitzada sobre cada pacient. Només així, treballant de manera tan minuciosa i precisa com en un laboratori s’aconsegueixen els millors resultats. El segon pilar de la filosofia de l’Atemporal és el propi convenciment de que la nostra feina no consisteix en posar més guapes a les persones, rejovenir-les o remodelar el seu cos, el nostre objectiu principal és crear autoconfiança. Les persones segures d’elles mateixes es senten més atractives i són més felices i, sovint, aquest procés d’empoderament passa per esborrar un arruga o reduir algun centímetre, i aquí és on intervenim nosaltres. Vine a descobrir un nou concepte d’estètica al centre de Reus i descobreix tot el potencial de la teva bellesa i de la teva autoestima.

Establiments similars