Avís Legal

1. Dades identificatives

La empresa titular d’aquest lloc web Associació El Tomb de Reus (en endavant , “el lloc Web”) es El Tomb de Reus (en endavant , “ El Tomb de Reus ”), con NIF G-55531982 y domicili social en C/ Boule, 2, 43201 REUS, inscrita amb el número 44313 de la secció 1a del Registre del Departament de justícia de Tarragona de la Generalitat de Catalunya.

La botiga del lloc Web és responsabilitat d’El Tomb de Reus (en endavant , “El Tomb de Reus”), amb NIF G-55531982 i domicili social a C/ Boule,2, 43201 REUS, inscrita amb el número 44313 de la secció 1a del Registre del Departament de justícia de Tarragona de la Generalitat de Catalunya.

2. Contacte

Si vostè desitja contactar amb nosaltres, utilitzi les vies de contacte identificades a la secció web “contacte”. Per a qüestions relacionades amb el lloc Web, us podeu adreçar a accio@eltombdereus.com .

3. Utilització del lloc Web

La utilització del lloc Web li dona a vostè la condició d’usuari. L’usuari accepta, pel sol fet d’utilitzar-lo, les condicions anomenades a continuació:

L’usuari és compromet a fer un ús adequat i diligent dels continguts i serveis del lloc Web, de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i el que disposen aquestes condicions d’ús, i ha d’abstenir-se d’utilitzar aquests continguts i serveis de qualsevol manera que pugui impedir, fe mal o deteriorar el normal funcionament i gaudiment del lloc Web per part d’altres usuaris o que pogués lesionar o ocasionar danys greus als béns i drets d’El Tomb de Reus, d’altres usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

A més, i sense que aquesta enumeració limiti l’abast general de l’obligació disposada en el apartat anterior, l’usuari té l’obligació en l’ús del lloc Web a : (a) no introduir o difondre continguts o informació de caràcter racista, sexista, xenòfob, pornogràfic, injuriós, obscè, que suposi apologia del terrorisme, inciti a la violència a o atempti contra els drets humans o que d’alguna manera atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent; (b) no provocar danys en els sistemes físics i lògics d’El Tomb de Reus o de terceres persones, ni introduir, emmagatzemar o difondre a través del lloc Web, cap programa, dada, virus informàtic, codi o qualsevol sistema físic o lògic que siguin susceptibles de provocar els danys mencionats; (c) no utilitzar el lloc Web, els continguts i en particular la informació obtinguda a través del lloc Web per remetre publicitat, enviar missatges amb la finalitat de venda directa o qualsevol altre finalitat comercial, ni per recollir ni emmagatzemar dades personals de tercers.

4. Propietat intel·lectual i industrial

L’usuari reconeix que tots els elements continguts o utilitzats en el lloc Web (com per exemple: imatges, software, textos i marques) estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial d’El Tomb de Reus o dels seus respectius titulars o amb llicència, i es compromet a respectar aquests drets. A no ser que la llei disposi el contrari, l’usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en l’apartat anterior, sense l’autorització dels titulars dels drets corresponents.

5. Exclusió de garanties i responsabilitat

El Tomb de Reus, només es responsabilitzarà dels danys que l’usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització del lloc Web, quan aquests danys siguin imputables a una actuació fraudulenta d’El Tomb de Reus. L’usuari reconeix i accepta que la utilització del Lloc Web es realitza només sota la seva responsabilitat.

El Tomb de Reus, actuarà diligentment, segons l’ús generalment acceptat en el sector per evitar la presència en el Lloc Web de virus o altres elements que poguessin causar alteracions en el sistema informàtic del usuari, però no pot garantir l’absència d’aquests elements, no essent responsable dels danys i perjudicis que pogués ocasionar.

Només amb caràcter d’enunciat i no limitat, El Tomb de Reus no es farà responsable dels perjudicis que se’n puguin derivar de: (a) inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i /o desconnexions en els equipaments i dispositius del usuari, motivats per causes alienes a El Tomb de Reus; (b) interrupcions o bloquejos en l’ús ocasionats per deficiències o sobrecàrregues de Internet o d’altres sistemes electrònics ; (c) perjudicis ocasionats per terceres persones per intromissions il·legítimes en el Lloc Web; i (d) l’ impossibilitat de donar servei o permetre l’accés per causes no imputables a El tomb de Reus, degudes al usuari, a tercers o a supòsits de força major.

6. Enllaç a altres llocs d’ Internet

En el cas d’enllaços o híper-vincles a altres llocs d’Internet, inclòs els enllaços a la botiga on-line, El Tomb de Reus no exerceix cap control sobre aquests llocs o continguts, ni assumirà cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar per l’accés o l’ús d’aquests llocs. La inclusió d’aquests enllaços o híper- vincles no implica cap tipus d’associació o participació d’El Tomb de Reus amb els llocs enllaçats.

7. Modificació de les presents condicions

El Tomb de Reus podrà modificar en qualsevol moment aquestes condicions d’ús i publicarà les noves condicions en el Lloc Web de manera que l’usuari pugui conèixer-les abans de procedir a l’ús del Lloc Web. La utilització del Lloc Web un cop modificades les condicions d’ús, comportarà l’acceptació per part de l’usuari de les condicions d’ús que hagin estat modificades.

Condicions de Venda

1. Generals

Les presents condicions generals de venda s’apliquen a totes les vendes de productes efectuades a la botiga del Lloc Web i es regeixen amb la relació contractual entre vostè (en endavant, el “Client”) i El Tomb de Reus, amb NIF : G55531982, i amb domicili social a C/ Boule, 2 43201 REUS (en endavant, “nosaltres”) en relació amb les vendes.

La realització d’una comanda a la botiga del Lloc Web implica l’acceptació per part del Client de les presents condicions generals de venda. La versió de les condicions generals de venda que s’aplicarà serà la que estigui en vigor en el moment de la realització de la comanda.

Al acceptar aquestes condicions, vostè declara ser major de 18 anys d’edat.

2. Procés de compra

El procés de compra comença amb la creació de la comanda mitjançant la selecció dels productes. A continuació, s’han d’aportar les dades del client i seleccionar el mitjà d’enviament. També s’han d’emplenar les dades de facturació, en el cas que es vulgui sol·licitar factura, i enviar a : gestio@eltombdereus.com . En el següent pas s’ha de seleccionar el mètode de pagament. En el supòsit que triï pagar amb targeta de crèdit o PayPal, serà redirigit automàticament a les plataformes de pagament corresponents. Si l’opció escollida és pagament amb transferència bancària, li apareixerà un tiquet de compra amb el número de comanda que haurà d’indicar en el concepte de la transferència.
La comanda quedarà validada en el moment que es realitzi el pagament amb targeta de crèdit o PayPal. En el cas de realitzar el pagament amb transferència bancària , la comanda es confirmarà quan el client faci arribar el comprovant de pagament per email a accio@eltombdereus.com i sigui validat per El Tomb de Reus i serà llavors quan haurà finalitzat el procés de compra. Segons el mètode de pagament escollit, els productes es cobraran de manera instantània (en el cas que el pagament sigui amb targeta de crèdit o PayPal) o quan es realitzi la transferència bancària.

Una vegada finalitzi el procés de compra, independentment del mètode de pagament escollit, s’enviarà al client un email de confirmació amb els detalls de la seva comanda.

3. Preus

El preu dels béns es l’indicat en euros en el Lloc Web en el moment de la compra. Tots els preus inclouen l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit) aplicable el mateix dia de la comanda. Les ofertes sobre els productes en venda, es mostraran en l’apartat “Ofertes” o s’indicaran en la fitxa del producte. A no ser que s’indiqui el contrari, les ofertes seran vàlides mentre apareguin al Lloc Web. A banda del preu dels productes sol·licitats, el Client haurà d’abonar les despeses d’enviament en el mateix moment de la compra. S’informarà al Client de les despeses d’enviament abans de finalitzar la comanda.

4. Mètodes de pagament

En el moment de tramitar la comanda, el Client podrà triar entre les següents modalitats de pagament : targeta de crèdit/dèbit, PayPal o transferència bancària. En cas de transferència, el Client haurà d’enviar el comprovant de pagament per email a gestio@eltombdereus.com, i no es considerarà la comanda en ferm fins la recepció i validació del comprovant per part d’El Tomb de Reus.

5. Productes

Les característiques essencials dels productes son les que es descriuen a la botiga del Lloc Web en cada moment.

En cas que no puguem fer l’entrega del producte sol·licitat després de la realització de la comanda per manca d’existències, informarem al Client de la falta de disponibilitat i li serà reemborsat el total del preu del producte en els propers 30 dies, incloses les despeses d’enviament si el producte a reemborsar és l’únic a enviar.

6. Enviaments

El Tomb de Reus reparteix a qualsevol adreça dins del territori peninsular, els enviaments es realitzaran en un termini de 2-7 dies laborables . Aquests terminis estan subjectes a la disponibilitat dels productes. En cas de manca de disponibilitat, El Tomb de Reus es posarà en contacte amb el Client per tal d’indicarli la data aproximada d’entrega. No es realitzaran enviaments ni entregues durant els caps de setmana ni els festius.

En cas de demora en l’enviament, el Client haurà d’emplaçar a El Tomb de Reus perquè compleixi amb la seva obligació d’entrega en un termini addicional adequat a les circumstàncies. Si El Tomb de Reus no realitza l’entrega dels béns dins del termini addicional, el Client tindrà dret a resoldre el contracte. No es retornaran els diners si no s’arriba a un acord.

Els productes adquirits seran entregats a l’adreça indicada en la comanda. La comanda es considera entregada en el moment en que el repartidor/transportista entrega el paquet o els paquets al Client i aquest signa el document de recepció de l’entrega. Correspon al Client verificar l’estat de la comanda en el moment de la recepció i indicar qualsevol desperfecte a l’albarà d’entrega.

7. Dret de desistiment /anulacions

7.1 Dret de desistiment

El Client té dret a desistir el contracte dins del termini de 14 dies naturals des del dia en que el Client o un tercer indicat pel Client, diferent al transportista, adquireixi la possessió natural dels béns. Per exercir el dret de desistiment, el Client ens haurà de notificar la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o correu electrònic).
El Client podrà utilitzar el model del formulari de desistiment que figura al final d’aquests terminis i condicions, encara que el seu ús no es obligatori. Correspon al Client la prova d’haver exercitat aquest dret, per la qual cosa recomanem que utilitzi mitjans d’enviament que permetin aquesta acreditació (per exemple, correu certificat).

Les nostres dades de contacte en cas de voler notificar el desistiment son : gestio@eltombdereus.com / accio@eltombdereus.com

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa al exercici d’aquest dret per part del Client, sigui enviada abans del venciment del termini corresponent. En cas de desistiment per part del Client, li serà reemborsat la totalitat del pagament efectuat, incloses les despeses d’enviament de la comanda (amb excepció de les despeses addicionals resultants, en el seu cas, de l’elecció per part del Client d’una modalitat d’entrega diferent a la modalitat menys costosa d’enviament ordinari que oferim), sense cap demora indeguda, i, en tot cas, a més trigar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data que el Client ens informi de la decisió de desistir del present contracte.
Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix sistema de pagament utilitzat pel Client per la transacció inicial, a no ser que el Client hagi disposat expressament el contrari; en qualsevol cas, el Client no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

El Client ens haurà de retornar o entregar directament els béns a l’adreça : C/ Boule, 2 43201 REUS, sense cap demora indeguda, i com a molt trigar en un termini de 14 dies naturals a partir de la data en que el Client comuniqui el seu desestimen. Es considerarà complert el termini si el Client efectua la devolució dels béns abans de que finalitzi el termini. Podrem retenir el reemborsament fins que haguem rebut els béns, o fins que el Client hagi presentat una prova de devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.
En cas que els béns hagin sofert algun tipus de deteriorament, els danys ocasionats es descomptaran de la quantitat a reemborsar en funció del grau de deteriorament. El Client haurà d’assumir el cost de devolució dels béns. De manera orientativa, el Client pot consultar el cost en cas de realitzar la devolució a la següent pàgina Web : www.eltombdereus.com
El Client només serà responsable de la disminució del valor dels béns resultants d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

7.2 Anul·lació de comanda

El Client podrà anular la comanda enviant un correu electrònic a accio@eltombdereus.com o trucant al telèfon : 654 34 71 45. L’anul·lació només es farà efectiva si El Tomb de Reus rep la sol·licitud d’anul·lació abans de la sortida de la comanda. L’anul·lació no tindrà cap cost pel Clint. En el cas que El Tomb de Reus rebi la sol·licitud d’anul·lació després de la sortida de la comanda, el Client haurà d’exercir el seu dret de desistiment en els terminis indicats i haurà de der-se càrrec de les despeses de devolució en els terminis indicats en l’apartat anterior.

8. Garantia y responsabilitat

En el cas que el producte que el Client ha comprat presenti algun defecte, el Client podrà sol·licitar la seva substitució o, en cas de ser possible, la seva reparació. La substitució només serà possible fins a finalitzar les existències, ja que el nombre dels productes es limitat. En cas de no poder sol·licitar la substitució o reparació, el Client podrà optar per una rebaixa proporcional en el preu o la resolució del contracte.
Per contactar amb nosaltres per aquests motius, el Client s’haurà de dirigir a accio@eltombdereus.com o trucant al telèfon 654 34 71 45, identificant la seva comanda i el problema.

9. Protecció de dades

Les dades personals facilitades per l’usuari en la botiga del Lloc Web, inclosa la informació de les seves compres, s’incorporaran en un fitxer del que es responsable El Tomb de reus, i les seves dades identificaries i adreça figuren més amunt, per la gestió de les compres i de la relació contractual amb El tomb de Reus.

L’usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació amb l’ús de la botiga del Lloc Web adreçant-se a gestio@eltombdereus.com, aportant còpia del seu DNI o un altre document identificatiu.

10. Llei aplicable y fòrum

Les presents condicions generals de venda, es regiran e interpretaran segons la legislació espanyola, i qualsevol conflicte serà sotmès als jutjats i tribunals de la ciutat de Reus. Tanmateix li facilitem l’enllaç a la pàgina informativa que ha estat descrita per la Comissió Europea sobre la plataforma de resolució extrajudicial de disputes referides a la contractació online amb consumidors : Plataforma UE Litigios en Línea