Política de privacitat

Responsable del tractament de dades

Finalitat

D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679) s’informa a l’usuari que les dades personals facilitades a través de la pàgina web seran tractades sota la responsabilitat de El Tomb de Reus, amb NIF G-55531982 amb domicili a C/ Boule,2 43201 REUS. Les dades personals es tracten en base al seu consentiment i amb la finalitat de donar d’alta la fitxa del seu comerç al lloc web: https://eltombdereus.com/ (d’ara en endavant aquest lloc web) o bé amb la finalitat d’enviar Newsletters amb notícies, promocions i novetats en cas que l’usuari hagi emplenat prèviament el formulari per donar el seu consentiment.

Destinació

D’acord amb el que estableix l’article 21 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, se l’informa que des d’aquest lloc web s’envia per correu electrònic o per qualsevol mitjà de comunicació electrònica equivalent notícies, esdeveniments i / o serveis que considerem puguin ser del seu interès realitzats al territori del Camp de Tarragona. En qualsevol cas vostè es podrà donar de baixa de la subscripció al Newsletter fent ús de l’enllaç situat al footer del mateix, o bé adreçant-se a la direcció de correu designada per aquestes funcions: accio@eltombdereus.com

Drets

Les seves dades seran cancel·lades en el moment en que vostè ens retiri el consentiment, fins al moment en què sol·liciti la supressió o després d’oposar-se al tractament; es conservaran durant un termini de X anys per a respondre possibles reclamacions, finalitzats els quals seran destruïdes. Les seves dades no seran cedides a tercers ni està prevista la transferència internacional de dades.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició al tractament, enviant un escrit a El Tomb de Reus, responsable del tractament de dades o per correu electrònic a accio@eltombdereus.com Pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Política de subscripció a la newsletter

Clàusula del consentiment

D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679), autoritzo a El Tomb de Reus amb NIF G-55531982, responsable del tractament de les dades d’aquest lloc web, amb domicili a C /Boule,2, 43201 , REUS, a tractar les meves dades personals que es faciliten en el present formulari en base al meu consentiment i amb la finalitat de rebre la newsletter editada per el titular d’aquest lloc web. He estat informat de que les meves dades seran conservades mentre duri la finalitat per a la qual són tractades o fins al moment en què se sol·liciti la supressió i de conformitat amb la normativa vigent. En qualsevol cas podré cancel·lar la subscripció a la newsletter remetent un correu electrònic en el que digui “Baixa de la subscripció” a l’adreça accio@eltombdereus.com en qualsevol moment. Les meves dades no seran cedides a tercers, excepte per imperatiu legal. Tampoc hi ha la previsió de fer-ne transferències internacionals.

Puc exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició al tractament, enviant un e-mail a El Tomb de Reus, responsable del tractament de dades amb domicili a l’adreça a dalt indicada o a accio@eltombdereus.com. Puc presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades