La nostra especialitat són els reportatges socials d’esdeveniments com ara de bodes o comunions, books personals, fotos infantils, embarassades i nou nats, reportatges d’empreses i altres. Fotografies tant d’estudi com d’exterior. A part de fotografia, també venem marcs d’estils i mides vàries i tot tipus de material fotogràfic.

Establiments similars