Mesures econòmiques del Govern d’Espanya per a autònoms i PIMES per paliar els efectes de la crisi del COVID-19
19/03/2020

Mesures econòmiques del Govern d’Espanya per a autònoms i PIMES per paliar els efectes de la crisi del COVID-19

El Consell de Ministres ha ampliat el Reial Decret 463/2020, publicat el 14 de Març, pel qual es declara l’estat d’alarma per apaivagar la crisi produïda pel Coronavirus. En aquest nou Reial decret 564/2020 del 17 de març, publicat el dimecres 18 de Març, s’introdueixen modificacions orientades a:

 1. Protecció a treballadors, famílies i col·lectius vulnerables
 2. Mantenir activitat econòmica, protegir llocs de treball i assegurar liquiditat
 3. Lluitar contra la malaltia

A continuació et detallem com afecta les empreses i autònoms d’Espanya resumint els punts més importants en 5 blocs.

BLOC 1. PROTECCIÓ A TREBALLADORS, FAMÍLIES I COL·LECTIUS VULNERABLES 


1. Protecció als autònoms


La mesura busca protegir els autònoms en cas de:

 • Cessament activitat
 • Caiguda substancial de vendes (caiguda de> 75% facturació comparat amb la mitjana mensual del semestre anterior)
 • Terminis -> Tens 1 mes per demanar-ho (a partir del 14 de Març)
 • Requeriments -> Estar a el dia de pagaments amb la Seguretat Social i si no ho està que ho faci durant propers 30 dies
 • La quantia de la prestació -> serà equivalent al 70% de la base mínima de cotització en el règim especial de la Seguretat Social. Per exemple, la base          de cotització mínima en el Règim General d’Autònoms és de 944,40 €/mes -> 70% -> 661,08 €/mes
 • Durada -> Prestació durant mínim 1 mes o mentre duri l’estat d’alarma.
 • Compatibilitats -> No compatible amb altres prestacions

 

2. Foment del Teletreball

 

La mesura busca mantenir l’activitat via teletreball i establir les bases de la digitalització de les empreses.
Les empreses i autònoms poden informar dels recursos que han posat a disposició per a la digitalització i el teletreball

Actuacions -> Finançar equips i serveis que permetin la digitalització de les empreses i en especialment el teletreball.
Ajuda i Finançament -> Ajudes fins a 200 M € via ICO
Com optar-hi -> Al portal red.es – dins de l’apartat “Accelera PIME”

3. Conciliació Laboral

 

Durant l’estat d’emergència els empleats poden reduir-se la jornada laboral (fins a un 100%) sense conseqüències, reduint-se la part proporcional del sou.
Ha d’estar justificat, incloent motius de cures de persones vulnerables i amb 24 hores d’antelació.

Nota: definició de vulnerabilitat

 • Estar a l’atur
 • Autònoms amb una caiguda substancial de vendes (superior al 40%) o cessament activitat (acreditar amb document Hisenda])
 • Que el Deute hipotecari + despeses habitatge mensual sigui superior al 35% dels ingressos familiars totals
 • Si l’avalador és vulnerable, també aplica.

 

BLOC 2. ELS ERTO (AJUSTOS D’OCUPACIÓ TEMPORALS)

 

El Govern busca oferir una mesura d’estalvi a les empreses que permeti suspendre els contractes dels empleats de forma temporal i assegurar en gran masura la contractació posterior de nou d’aquests empleats.

Què és?

Un ERTO és un mecanisme que comporta l’acomiadament col·lectiu temporal d’empleats. Un ERTO es pot donar en cas de suspensió total així com en reduccions de jornada.

Justificació de l’ERTO - Força Major

Afectats per la cancel·lació i suspensió d’activitats, contagi massiu, quarantenes forçades o justificar raons per les quals no s’han pogut dur a terme l’activitat. (S’ha de documentar el motiu)

Procés

 • A l’ésser per força major, no necessita un període de consultes sinó que es pot aplicar immediatament.
 • Documentar la raó a la Seguretat Social
 • Presentar el ERTO als empleats per escrit
 • Comunicar a l’autoritat laboral que ho aprovi -> en 5 dies màxim l’aprovarà

 

Cotització Seguretat Social empreses

Exonera quotes seguretat social per part d’empreses en un 75% per a empreses de més de 50 treballadors i en un 100% si les empreses tenen menys 50 treballadors amb la condició de mantenir l’ocupació a posteriori. Cal tenir en compte que davant d’un ERTO les empreses han de mantenir al treballador donat d’alta.

Aturada dels empleats

 • Tots els afectats per ERTO tindran dret a l’atur, encara que s’hagi cotitzat el mínim
 • El cobrament de la prestació de l’atur no computarà (no reduirà una hipotètica situació d’atur posterior)
 • Es cobrarà el promig cobrat en els últims 180 dies
 • Es cobrarà fins la tornada al lloc de treball

 

BLOC 3. GARANTIES DE LIQUIDITAT

 

El Govern prioritza minimitzar problemes de liquiditat de les empreses. És per això que injectarà i avalarà fins a 100.000 M € a través de diferents mecanismes complementat amb diners privats fins a 100.000 M € més.

Candidats a ser finançats:

 • Empreses Exportadores (la facturació fora d’Espanya ha de ser superior al 33% del total)
 • Per falta de liquiditat demostrada
 • Empreses que no compleixin les condicions per rebre préstecs bancaris
 • Empreses en situació concursal o preconcursal a data 31-12-2019 queden excloses.

 

Suspensió de pagaments en l’àmbit tributari (impostos)

 • S’amplia el termini de pagaments d’impostos pendents fins a data 30/04
 • En el cas d’un impost ja ajornat, s’amplia límit a 20/05
 • Qualsevol requeriment o sol·licitud d’informació s’amplia al 30/04

 

BLOC 4. SUPORT A LA RECERCA

El Govern dotarà de fins a 80M € dedicats a la investigació relacionada amb el COVID-19.

BLOC 5. ÒRGANS DE GOVERN

 

L’objectiu és agilitzar i flexibilitzar la presa de decisions en entitats públiques i privades així com els venciments i obligacions existents.

Detallem aquí alguna de les mesures més rellevants:

 • Es poden formalitzar juntes directives, òrgans de govern, acords, etc. per vies telemàtiques encara que no estigui contemplat en els Estatuts
 • Se suspèn el termini de formulació de Comptes Anuals i un cop finalitzi l’Estat d’Alarma, hi haurà un període de 3 mesos extra per a la presentació i aprovació de la Comptes Anuals per part de la Junta General.
 • Se suspèn fins a la fi de l’Estat d’Alarma qualsevol venciment, terminis administratius i altres termini d’entrada com la de el Registre Mercantil així com altres òrgans públics oficials.
 • Finalment, recalcar la moratòria del pagament d’impostos que ja es va presentar quatre dies abans. Recalcar que la moratòria és del pagament, no de la presentació de l’impost.

Qui pot acollir-s’hi? Empreses, entitats i autònoms amb facturació inferior a 6.010.121,04 € el 2019

Moratòria de 3 mesos sense interessos

Moratòria de 3 mesos més amb interessos baixos.

Fins al moment, es podia demanar un ajornament de l’IVA, ara a més inclou de forma excepcional també els pagaments d’IRPF.

Tens un establiment al centre de Reus?

Contacta amb nosaltres si vols beneficiar-te dels avantatges de formar part d’El Tomb de Reus

DEMANAR MÉS INFORMACIÓ