Bases legals sorteig dia de la mare d’El Tomb de Reus

 1. Dades identificatives

L’empresa titular d’aquest lloc web Associació El Tomb de Reus (en endavant , “el lloc Web”) es El Tomb de Reus (en endavant , “ El Tomb de Reus ”), con NIF G-55531982 i domicili social en C/ Boule, 2, 43201 REUS, inscrita amb el número 44313 de la secció 1a del Registre del Departament de justícia de Tarragona de la Generalitat de Catalunya.

 1.  Àmbit Temporal

El sorteig del dia de la mare d’El Tomb Reus te una durada de 7 dies naturals, del dia 25ª les 00:00 d’abril fins al dia 1 de maig a les 00:00 del 2033 en zona horària Madrid GMT

 1.  Àmbit geogràfic

Poden participar totes les persones independentment d’on tinguin la seva residència habitual.

 1. Mecànica i condicions de participació

Per poder participar s’han de complir totes les condicions:

 • Ser major d’edat
 • Un únic correu electrònic per participant
 • Estar inscrit en el sorteig mitjançant el correu electrònic a la pàgina www.eltombdereus.com/diadelamare

El Tomb de Reus es reserva el dret de fer les comprovacions pertinents necessàries per verificar que es compleixen tots els requisits del sorteig. El Tomb de Reus es reserva el dret d’eliminar qualsevol participant de sorteig si aquest ha actuat de manera fraudulenta.

 1. Selecció del guanyador o guanyadora

El dia 2 de maig de 2022 es realitzarà la resolució del sorteig de la següent manera:

 • Exportació de tots els correus electrònics participants recollits al web eltombdereus.com
 • Assignació d’un número aleatori per cada correu electrònic participant
 • A través de l’eina.com/number es generaran 5 números aleatoris
 • Revisarem al llistat exportat quin números generat per l’eina correspon als emails guanyadors

Hi haurà un total de 5 guanyadors o guanyadores.

 1. Comunicació del guanyador.

En cas de no rebre resposta en un màxim de 7 dies naturals d’algun dels guanyadors es tornarà a realitzar el mateix procediment especificat en el punt 5 (eliminant del llistat als guanyadors resolts i els que no han contestat) i es tornarà a fer un sorteig amb la quantitat de guanyadors que no hagin respòs.

 1. Valor i naturalesa del premi

Cada lot de regals té un valor de 280€ repartits en:

Visita cultural: Dues entrades de visita guiada a la casa Navàs per un valor de 17 € cadascuna

Sopar o dinar en un dels restaurants d’El Tomb de Reus per a dues persones per un valor de 70 € . Podeu consultar els restaurants al nostre web.

Tractament de bellesa per a dues persones per un valor de 140 € en qualsevol dels establiments d’El Tomb de Reus que ofereixin tractaments de bellesa.

Xec regal per un valor de 50 € per bescanviar en qualsevol establiment d’El Tomb de Reus (no s’aplica a bars, restaurants o per un servei de bellesa)

El guanyador o guanyadora disposa de 30 dies naturals per bescanviar el premis. Una vegada hagi transcorregut el temps establert no podrà fer ús del premi.

El Tomb de Reus serà l’entitat que gestionarà el pagament de cada un dels premis. Els premis es poden bescanviar en dies diferents.

El Tomb de Reus es reserva el dret d’aplicar canvis si ho considerà oportú en el valor dels premis

 1. Fiscalitat

No s’aplica cap retenció per no superar el valor del premi els 300 €

 1. Política de privacitat

Pot consultar la política de privacitat en aquest enllaç: https://eltombdereus.com/politica-de-privacitat/

 1. Acceptació de les bases legals.

La participació en el sorteig del dia de la mare d’El Tomb de Reus implica l’acceptació de les bases legals establertes.